Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu (lisäpykälä)

PuuDno-2015-123

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hildenin kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus käy vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelun kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta.

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat käyneet valmistelevan keskustelun, jossa on asetettu tavoitteita kunnanjohtajalle ajalle 2020 - 2021.

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Kunnanjohtajan työn tavoitteet ajalle 2020-2021 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanjohtaja Matias Hildenin työn tavoitteet ajalle 2020-2021 liitteen mukaisesti.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Estellisyysperuste:osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.