Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valtuusto 14.5.2020.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 20.5.2020.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 28.5.2020 § 114: Kalliin hoidon tasausjärjestelmän ennakkomaksu.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 35: Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tiedoksi Puumalan kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoi, että kunnan kaikki toimialat toimivat ohjelman toimintalinjauksien ja toimenpiteiden mukaisesti. Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma on liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 36: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimeenpantavaksi. Kirje liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 37: Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tietoon ja toivoo, että ne huomioivat sitoumukset ja kehittävät avointa hallintoa toiminnassaan.Toimintaohjelma on liitteenä.

2.  Yksityishenkilö on lahjoittanut Puumalan kunnalle Asunto-osakkeet 4608-5208 (601 kpl) Asunto-osakeyhtiö Puumalan Vuorenpelto II -taloyhtiöstä. Lahjan arvo on 46 144 euroa.

3. KT Kuntatyönantajat, yleiskirje 5/2020. Lappeenranta-seminaari 20.-21.8.2020. Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämisseminaari järjestetään 20.-21.8.2020 verkkoseminaarina.

4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2019.

5. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus huhtikuulta 2020. Puumalan työvoima 849, työttömät työnhakijat 93, työttömyysaste 11,0 %.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.