Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Puumalan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto on valinnut (KV 12.6.2018 §21) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat ajalle 1.6.2017 - 31.5.2019, joten kauden päättyessä on toimitettava puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.