Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Puumalan kunnan lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttapaikkojen palvelutasoja

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa maantielauttaliikenteen palvelutasosta ja järjestämisestä valtakunnallisesti 41 lauttapaikalla. Ely-keskus on pyytänyt 5.4.2019 Puumalan kunnalta kantaa Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteiden ehdotettuihin palvelutasoihin. Täydennys pyyntöön saapui 8.4.2019. Asia pyydetään käsittelemään 26.4.2019 mennessä.

Nykytila
Rongonsalmen lauttapaikka palvelee maantien 15123 liikennettä. Lauttapaikan keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on vuoden 2018 laskentatietojen perusteella 35 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 1 ajoneuvoa. Nykyisin 44 tonnin lautta liikennöi tarvittaessa arkisin klo 06:00-22:00 ja pyhäisin klo 09:00-22:00. Muina aikoina ei liikennöintiä.

Hätinvirran lauttapaikka palvelee maantien 15169 liikennettä. Hätinvirran lossi liikennöi osana Lintusalon paikallistietä 15123 yhdistäen Lintusalon saariston mantereeseen. Lossi muodostaa ainoan yhteyden saariston ja mantereen välillä. Lossi liikennöi nykyisin ympäri vuorokauden. Lossiyhteyden pituus on noin 212 metriä ja nykyisen lossin kantavuus on 60 tonnia. Lossi on Lintusalon saariston ainut yhteys, joten sen rikkoutuessa tai puu-uiton keskeyttäessä lossiliikenteen, ei saaristoon tai saaristosta pääse kulkemaan. Liikennöintiongelmat ja liikenteen kiireellisyys korostuvat hälytysajoneuvojen kohdalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilastojen mukaan lauttapaikan keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on vuoden 2018 laskentatietojen perusteella 274 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 6 ajoneuvoa. Lautta liikennöi nykyisin ilman aikataulua tarvittaessa 24/7.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus esittää seuraavia palvelutasoja jatkossa:

Rongonsalmi:
Aikataulu arkisin 06:00-22:00, 30 minuutin vuoroväli sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 09:00-22:00, 30 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei liikennöintiä.

Hätinvirta:
Aikataulu 05:00-23:00, 15 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei aikataulua, liikenne tarvittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteen palvelutasoa.

Puumalan kunta ei hyväksy Hätinvirtaan ehdotettua palvelutasoa. Lossiyhteyden takana Lintusalon saaristossa asuu nykyään noin 200 vakituista asukasta ja kesäasukkaita on yli 2 000. Vuokramökkejä on noin 40. Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä, mm. kahviloita, ravintoloita, melontayritystä, museotilaa, mökkiyrityksiä sekä vene- ja pyörävuokraamoja. Lisäksi lossiyhteys on Puumalan saaristoreitin varrella, jossa kiertää kesäaikaan n. 1 600 pyöräilijää.

Mikäli lossille tulisi aikataulut, se tarkoittaisi jonojen syntymistä molemmille rannoille. Saariston hyvään kasvuvauhtiin päässeelle matkailuelinkeinolle ja Puumalan saaristoreitille aikataulutus on iso takaisku. Yritysten ja saaristoreitin kehittämiseen on satsattu merkittävät summat yksityisiä ja julkisia varoja.

Aikataulut vaikeuttaisivat olennaisesti vakituisen väestön työmatkaliikennettä sekä vapaa-ajan liikennettä. On otettava huomioon se, että nykyisinkin lossilla on 4 kertaa päivässä tauko, joka pitää ottaa huomioon päivittäisessä kulkemisessa. Aikataulut estäisivät joustavan kulkemisen kirkonkylän ja saariston välillä.

Liikenne Hätinvirralla on koko ajan kasvamassa saaristoreitin lanseeraamisen sekä yrittäjien investointi- ja kehittämispäätösten myötä. ELY:n tilastojen mukaan v. 2014 ylityksiä on ollut n. 102 000, v. 2015 n. 99 000 ja vuonna 2016 n. 94 000. Vuosien 2014 ja 2015 luvut sisältävät myös polkupyöräilijät ja jalankulkijat, mutta 2016 eteenpäin näitä ei enää ole luettu mukaan ja se osaltaan selittää lukumäärien laskua. ELY:n mukaan vuonna 2018 oli puolestaan ajoneuvojen ylityksiä keskimäärin 280 päivässä, mikä tarkoittaa 102 200 vuodessa. Lisäksi tulevat 1 600 polkupyörää, jotka on tilastoitu Puumalan saaristoreitin lautan liikennöinnin yhteydessä. Oletettavaa on, että pyöräilijöiden ylitykset tulevat jatkossa vielä kasvamaan.

Hätinvirran lossin aikataulua on kokeiltu aiemmin, mutta aikataulu todettiin toimimattomaksi. On otettava huomioon esimerkiksi se, että tukkirekan kanssa ei lossille oteta muita autoja ja jo nykyisellään puunkuljetusta joudutaan tekemään vajailla kuormilla 60 tonnin painorajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa henkilöautot joutuisivat odottamaan puoli tuntia yli pääsyä. Tukkirekkoja kulkee etenkin talvisin tiheästi, koska saaristossa on paljon talousmetsiä. Kunta toteaa, että palvelutason muutoksella olisi merkittävät toimintaympäristöä ja yritystoimintaa heikentävät vaikutukset.

Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Todennäköistä on, että etenkin ulkomaalaisten turistien ajoneuvot ovat tyhjäkäynnillä lossia odottaessa.

Puumalan kunta ei hyväksy myöskään Rongonsalmen lossin aikataulua ja lauantaisen liikennöintiajan kaventamista alkupäästä eli että se alkaisi vasta klo 9.00. 

Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetystä palvelutason heikennyksestä on merkittävä saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista, vapaa-ajan asumista sekä matkailua hankaloittava tekijä. Aikataulu tulee vaikeuttamaan myös kotihoidon toimintaa ja liikkumista.

Lisäksi on huomioitava, että laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (23.6.2005/503) §18 säädetään, että "lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua". ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.