Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.3.-9.4.2019:

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 3 Puumalan kunnan vaakunaviirin luovuttaminen / Kati Kontinen, 28.03.2019
§ 4 Puumalan kunnan vaakunaviirin luovuttaminen / Päivi Suutarinen, 02.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.