Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kunnan vakuutusturvan taso

PuuDno-2018-46

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan vakuutukset on hankittu OP Pohjolalta. Vakuutusturvaa tarkistetaan vuosittain yhteisissä neuvotteluissa. Kunta ja Pohjola ovat pitäneet vuotuisen neuvottelun tammikuussa 2019, ja vakuutusturvan tasosta on laadittu oheismateriaalina oleva muistio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä muistion tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.