Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Päätökset ja pöytäkirjat

 • ELY-keskuksen päätös 1.12.2018 kt 62 parantaminen välillä Huuhkala-Käyhkää liikenteelle luovutuksesta.
 • Pieksämäen kaupunginhallituksen päätös 4.3.2019: Hallitus esittää valtuustolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymistä.
 • Pielaveden kunnan valtuuston päätös 25.3.2019: Valtuusto hyväksynyt Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.
 • ELY-keskuksen päätös 25.3.2019: Lupa poiketa saimaannorpan osalta luonnonsuojelulain 39 §:n mukaisesta häiritsemiskiellosta kuvaamisen aikana 1.5.-30.6.2019 ja 1.5.-30.6.2020.
 • Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 7.3.2019.
 • Puumalan nuorisovaltuuston pöytäkirja 15.3.2019.
 • Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 20.3.2019.
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 28.3.2019.
 • Itä-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän/ympäristöterveydenhuoltojaoston 22.3.2019 pöytäkirjanotteet: Talouden ja toiminnan toteutuminen 2018 sekä talouden toteuma tammi-helmikuu 2019

 

2. Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 22.3.2019: AVI tekee yhteistyötä yhdenvertaisuustoimiston kanssa liittyen mm. romanien yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto on tänä vuonna 2019  tekemässä yhdenvertaisuussuunnitelmien tarkastamista, jossa erityisenä painopisteenä  on mm. romaniväestön huomioiminen suunnitelmien laatimisessa.Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston  aloittaa koko maassa vuonna 2019 yhdenvertaisuuslain mukaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien tarkastustoiminnan. Vuoden 2019 osalta tarkastusten erityisenä painopisteenä on mm. romaniväestön huomioiminen eri tahojen laatimissa, toimeenpantavissa ja seurattavissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/2018: Suomen romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) 2018-2022.

4. Vaalijalan kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018.

5. Kuntalaisten kirje 25.3.2019 Kanttorilan ranta-alueen kehittämisestä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.