Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Sijoitustoiminnan perusteiden uusiminen

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Valtuuston tulee kuntalain 14 § mukaan päättää kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Puumalan kunnan nykyiset sijoitustoiminnan perusteet ovat vuodelta 2014.

Kuntaliitto on viime vuonna julkaissut uuden oppaan kuntien varallisuuden hoitoon liittyen, ja Puumalan kunnan sijoitustoiminnan perusteet on päivitetty tämän johdosta. Sijoitusinstrumentit on edelleen jaettu eri riskiryhmiin, mutta ryhmittelyä on lievästi muutettu ja kunnan mahdollisuuksia osakepohjaisiin sijoituksiin on kasvatettu. Toisaalta perusteissa on nykyistä paremmin huomioitu erilaisten yhdistelmäsijoitusratkaisujen käyttö, ja korostettu myös aiempaa selvemmin maantieteellisen hajauttamisen merkitystä. Jatkossa kunnan kassavarallisuudesta enintään 10 % voisi olla sidottuna osakesijoituksiin, kun aiemmin raja on ollut 5 prosenttia.

Liitteenä uudet sijoitustoiminnan perusteet sekä listaus käyttöön otettavista sijoitusinstrumenteista ja niihin tehtävistä enimmäismerkinnöistä. Oheismateriaalina uusien sijoitusinstrumenttien avaintietoesitteet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisesti, ja määrä niiden tulevan voimaan 1.9.2017 alkaen
  2. päättää ottaa käyttöön liitteessä esitetyt Taalerin ja OP:n sijoitusrahastot, ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään niihin merkintöjä liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

OP/Jyrki Huovinen