Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Puumalan itäosien yleiskaavan luonnoksen nähtävillä pitäminen

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Itäosien yleiskaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää kaava yksittäisten kohteiden osalta ja tehdä mm. käyttötarkoituksen muutoksia, rakennuspaikkojen siirtoja ja laajennuksia. Maanomistajien muutostarpeet otetaan huomioon suunnittelussa. Kaavamuutos laaditaan voimassa olevan Puumalan Itäosien yleiskaavan tavoitteiden sekä mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta.

Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Vuosina 2015-2016 on suoritettu luontoinventointi tarvittavissa muutoskohteissa Jouko Sipari tmi toimesta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin vireille 13.2.2012 ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.4.2015–18.5.2015.

Puumalan Itäosien yleiskaavaluonnokseen on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia, sekä maanomistajien muutoskokonaisuuksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaluonnokseen. Kaavaluonnoksessa näkyvät myös poikkeamispäätösten toteutunut tilanne ja kaavamerkintöjen tekniset muutokset. Muutoskohteita luonnosvaiheessa on yhteensä 76 kappaletta. Kaavaluonnos on jo kuulutettu ja se on ollut nähtävillä ajalle 27.7.–28.8.2017. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen nähtävilläoloaikaa on syytä pidentää 14.9.2017 saakka.

Kaavaselostus ja luontoinventoinnit ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Puumalan Itäosien yleiskaavaluonnoksen nähtäville ajalle 27.7.- 14.9.2017
 

Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Martti Laine (osallisuusjäävi) poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.