Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Poikkeamishakemus/ 623-440-3-35

PuuDno-2017-166

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa rantasaunan, grillikatoksen ja varastorakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan Sipilänsaaren kylän kiinteistölle Karhunpesä, kiinteistötunnus 623-440-3-35, pinta-ala noin 1,7 ha ja osoite Närtejärventie 116. Poikkeamista haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan itäosien yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkitylle alueelle (M-1). Hankkeelle on haettu kaavamuutosta, joka on otettu yleiskaavaluonnoksessa huomioon.

Kaavamuutoshakemuksen perusteena on 7.6.2016 laadittu ositus- ja perinnönjakosopimus. Siirrettävän rakennuspaikan läpi on rakennettu metsäautotie, jonka sijaintia ei voi muuttaa jyrkkenevän maaston vuoksi. Rakennuspaikan siirtämisen edellytykset täyttyvät. Luontoselvityksessä ei ole löydetty estettä rakennuspaikan siirtämiseen. Yleiskaavamuutoksen kaavaluonnos on nähtävillä 27.7. – 28.8.2017.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikka sopii maaston ja luontoselvityksen perusteella loma-asunnon rakennuspaikaksi. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-440-3-35 omistajalle poikkeamisluvan rantasaunan, grillikatoksen ja varastorakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan Sipilänsaaren kylän kiinteistölle Karhunpesä edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 17.8.2017.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja