Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kunnanvaltuuston kokouksen 3.7.2017 laillisuus ja täytäntööpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 3.7.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 43 Hyvinvointilautakunnan jäsenten vaali
- ote: Seija Ikonen
- tiedoksi: Irja Piskonen, Leena Puttonen, palvelujohtaja, talouspalvelut/palkat.
§ 44 Keskustien perusparannus ja urakkatarjoukset
- tiedoksi: tarjouksen jätteneet, teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut.
§ 45 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2017
- tiedoksi: kunnanhallitus, valtuusto, tarkastuslautakunta, johtoryhmä, teknisten palvelujen toimiala.
§ 46 Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014 - 2017 arviointi
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä.


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.