Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kunnanjohtajan viransijaisuuden julistaminen haettavaksi ja virkatehtävien hoito ennen sijaisen valintaa

PuuDno-2017-4

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on anonut virkavapaata ajalle 4.9.2017-30.4.2019. Kunnanhallituksen on nopeasta aikataulusta johtuen perusteltua valmistella viransijaisuuden täyttämistä jo ennen kuin valtuusto päättää lopullisesti vapaan myöntämisestä.

Kunnanhallituksen vuonna 2007 tekemän päätöksen mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii palvelujohtaja. Kunnan varsin ohuen viranhaltijajohdon vuoksi on perusteltua täyttää viransijaisuus ulkoisen hakumenettelyn kautta.

Kunnanjohtajan virassa on aiemmin edellytetty soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

 

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, Kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallitus päättää:

  1. julistaa kunnanjohtajan viransijaisuuden ajalle 1.11.2017-30.4.2019 haettavaksi 11.9.2017 klo 15.00 mennessä liitteen mukaisella kuulutuksella. Tehtävästä ilmoitetaan Kuntalehdessä, Länsi-Savossa, Itä-Savossa, Etelä-Saimaassa ja Puumala-lehdessä sekä kunnan verkkosivuilla ja TE-palvelujen verkkosivuilla.
  2. nimetä valmisteluryhmän, joka oikeutetaan päättämään viransijaisuuden mahdollisesta uudelleen haettavaksi julistamisesta, haastattelemaan hakijat ja tekemään ehdotuksensa valittavasta henkilöstä. Lisäksi kunnanhallitus nimeää ryhmälle puheenjohtajan sekä sihteeriksi hallintopäällikön.
  3. määrätä palvelujohtaja Anne Julinin toimimaan vs. kunnanjohtajana 4.9.2017 alkaen siihen saakka, että viransijainen on valittu ja ryhtynyt hoitamaan virkaa. Julinin palkka on tältä ajalta sama kuin kunnanjohtaja Matias Hildenillä, eli 5203,58 euroa/kk (kokonaispalkka).

Lisäksi hallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että kunnanjohtajan viransijaiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmän seuraavassa kokoonpanossa: valtuuston pj. Unto Pasanen, valtuuston I vpj. Erkki Luukkonen, valtuuston II vpj. Martti Laine, kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, kunnanhallituksen varapj. Keijo Montonen, kunnanhallituksen jäsenet Antti Kasanen ja Laura Pitkonen, kristillisdemokraattien edustajaksi Olavi Kietäväinen sekä palvelujohtaja Anne Julin.
Haastatteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen.