Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokouksta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 9.8.2017.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.