Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Keskustien perusparantamisen urakkasopimuksen hyväksyminen

PuuDno-2017-175

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 pykälän mukaan kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu rakennustöiden lopullisten kustannusarvioiden hyväksyminen, siltä osin kun päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle. Samalla tavalla kunnanhallitus päättää urakkasopimusten hyväksymisestä.  Euromääräinen delegointiraja lautakunnalle kyseisissä tehtävissä on 200 000 euroa.

Hankintalain mukaisessa kilpailutuksessa Puumalan Keskustien perusparannusurakan voitti Maansiirto Backman Oy. Urakan arvonlisäveroton hinta on 561 750 euroa. Lisäksi suunnittelulle ja rakennuttamiselle on aikaisempien päätösten mukaisesti syytä varata 20 000 euroa sekä mahdollisiin lisä- tai muutostöihin noin 50 000 euroa. Täten hankkeen lopulliseksi kustannusarvioksi muodostuu 630 000 euroa.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 3.7.2017 lisätä vuoden 2017 talousarvion investointiosan kustannuspaikalle 9831 (kadut, kirkonkylä) toimintamenoja alkuperäistä 430 000 euron summaa 200 000 eurolla. Siten hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan kustannusarvion mukaisesti 630 000 euroa. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Puumalan Keskustien perusparannus toteutetaan 15.8.–10.11.2017 välisenä aikana.

Oheismateriaalina urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus

1. hyväksyy Puumalan Keskustien perusparannuksen kustannusarvion 630 000 euroa (alv 0%).

2. hyväksyy Puumalan kunnan ja Maansiirto Backman Oy:n välisen urakkasopimuksen arvoltaan 561 750 euroa (alv 0%).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maansiirto Backman Oy