Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Hallintopalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 1/2017

PuuDno-2016-277

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuodelle 2017 erillisen valvontasuunnitelman.

Toisen osan valvonnasta muodostaa säännöllinen sisäinen tarkkailu, jonka tulokset on esitetty liitteenä 1. Liite on salainen (julkisuuslaki 24 § 15. mom: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle.

Sisäisen valvonnan toinen osa muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1. Hyvinvointikertomus Kunta laatii keväällä 2017 hyvinvointikertomuksen tulevan valtuustokauden päätöksenteon tueksi. Tukee kuntastrategian kulmakiveä 2: henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen.

2.  Raportti keskeisistä ympäristöriskeistä kunnan alueella Laaditaan virkatyönä raportti kunnan merkittävimmistä ympäristöriskeistä. Tukee kuntastrategian kulmakiveä 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen

3. Selvitys kunnan tietoliikenneyhteyksistä Tukee kuntastrategian kulmakiveä 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata.

Näistä hyvinvointikertomus käsitellään erillisenä pykälänä.

Sisäisen tarkkailun toteuma liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä sisäisen valvonnan raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.