Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville

PuuDno-2017-104

Kuvaus

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäivät koolle Kouvolaan 7.9.2017. Kokouspaikkana on Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Vaalipiiri määrytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen mukaan.
Kunnan asukasluku:enintään 10 000/1 edustaja, 10 001 - 50 000/ 2 edustajaa, 50 001 - 100 000/3 edustajaa, yli 100 000/ 4 edustajaa.
Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla on enemmän kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia että miehiä.
Varsinaisille edustajille voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia, henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.

Kunnat vastaavat omien edustajiensa matkakustannuksista.

Kuntapäiväkokoukselle on varattu aikaa klo 15 - 16. Ainoa varsinainen kokousasia on vaalipiirin ehdokaslistojen nimeäminen valtuuskunnan vaalia varten.
Kuntapäivien yhteydessä pidetään kokouspaikalla klo 16.30 - 18.30 vaalipiirin kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tarkoitettu maksuton seminaari, jossa kerrotaan Kuntaliiton johdon ajankohtaiset terveiset sekä esittelyt Kuntaliittokonsernin palveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja varaedustajan Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 7.9.2017.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Kakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 7.9.2017 varsinaiseksi edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen ja varaedustajaksi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montosen.

Tiedoksi

Valittu edustaja ja varaedustaja, Kuntaliitto, talouspalvelut/palkat.