Kunnanhallitus, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Otto-oikeus/Teknisen lautakunnan ja kunnanjohtajan päätökset

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirja:

  • Tekninen lautakunta 17.4.2019

 

Viranhaltijapäätökset:

  • Kunnanjohtaja ajalta 10.4.-7.5.2019

 

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 5 Oppisopimuskoulutuksen lisätuki / Sahanlahti Resort Oy, 28.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.