Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 LISÄPYKÄLÄ: Kaavoitussopimuksen solmiminen Kuoreksenniemi Oy:n kanssa (lisäpykälä)

PuuDno-2019-160

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuoreksenniemi-Sahanlahden alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 1995. Puumalan kunnanhallitus on päättänyt kaavamuutoksen käynnistämisestä ja vireilletulosta jo 27.4.2015, mutta itse kaavoitus ei ole edennyt tällä välin.

Alueella on Puumalan kunnan lisäksi kaksi merkittävämpää maanomistajaa, joista yksi on Kuoreksenniemi Oy. Kuoreksenniemi Oy on kiinnostunut alueen asemakaavan päivittämisestä ja sen kanssa on valmisteltu kaavoitussopimus ohjaamaan kaavamuutosprosessia. Sopimuksella sovitaan maankäyttö- ja rakennuslain 59 § mukaisesta korvauksesta, jonka kunta on oikeutettu perimään sellaisesta asemakaavan laatimisesta tai muutoksesta, joka on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Sopimuksella ei sovita kaavan sisällöstä, eikä sopimus sido kuntaa, sen viranhaltijoita tai toimielimiä kaavan hyväksymisestä vastaavana viranomaisena. Sopijapuolet ovat myöskin sopimuksen mukaan tietoisia siitä, että käynnistyvä asemakaavan muutos ei välttämättä johda muutoksen hyväksymiseen. Sopimus mahdollistaa myös sen, että kaavamuutoksia voidaan tarvittaessa toteuttaa myös muiden maanomistajien, joihin myös Puumalan kunta kuuluu, alueella.

Kaavoitussopimus liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaavoitussopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuoreksenniemi Oy