Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen

PuuDno-2017-102

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on 25.5.2019 tehnyt esityksen kunnan palkkiosäännön muuttamisesta siten, että myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettaisiin tulevaisuudessa kokouspalkkio. Kokouspalkkion suuruudeksi neuvosto esittää 30 euroa. Nykyisessä palkkiosäännössä valtuuston ja kunnnahallituksen kokouksista suoritetaan 50 euron kokouspalkkio ja lautakuntien sekä toimikuntien kokouksista 40 euron kokouspalkkio. Kunnan muiden toimielinten kokouksista, koulutuksista ja työryhmien kokouksista on maksettu 30 euron kokouspalkkio, joka olisi samansuuruinen kuin neuvoston esittämä palkkiotaso. Lisäksi neuvosto on esittänyt, että vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Neuvosto perustelee esitystään sillä, että vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen toimielin ja kunnan eri toimielimiä on kohdeltava tasavertaisesti.

Nykyisessä, 1.6.2017 voimaan tulleessa palkkiosäännössä on erikseen todettu ettei vanhus- ja vammaisneuvoston tai nuorisovaltuuston kokouksista makseta kokouspalkkiota.

Vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen mukaisesti on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa kunnan toimielinten palkkiokäytäntö yhtenäistetään ja kattamaan vanhus- ja vammaisneuvoston lisäksi myös nuorisovaltuuston. Palkkiosääntö on esitetty tulevan voimaan 1.1.2020 lukien. Palkkiosääntöön on tehty myös muita, vähäisiä muutoksia. Luonnos palkkiosäännöksi liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.