Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet

  • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 15.5.2019.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 6.6.2019 § 127 kuntayhtymän sote- ja henkilökuljetuksista Sansia Oy:n järjestämänä.
  • Sonkajärven kunnanvaltuuston päätös 10.6.2019 § 29 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymisestä.
  • Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 12.6.2019.
  • Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 12.6.2019.
  • Enonkosken kunnanvaltuuston päätös 25.6.2019 § 8 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymisestä.

 

2. Yleiskirjeet

  • Kuntaliiton yleiskirje 7/19.6.2019: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2020.
  • Kuntaliiton yleiskirje 8/19.6.2019: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpanoon.

 

3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.7.2019 (19/0330/2) kunnallisvalituksesta koskien metsästysvuokrasopimusta, jonka tekninen lautakuntakunta on hyväksynyt 16.3.2018 § 21: Hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

4. Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kaudelle 2019-2020, Esa-Manu, on aloittanut toimintansa. Jäseniä 21.

5. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus kesäkuu 2019: Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 65, työttömyysaste 7,5 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.