Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kunnan vakuutusturvan taso

PuuDno-2018-46

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan vakuutukset on hankittu Pohjolalta. Vakuutusturvaa tarkistetaan vuosittain yhteisissä neuvotteluissa. Kunta ja Pohjola ovat pitäneet vuotuisen neuvottelun tammikuussa, ja vakuutusturvan tasosta on laadittu oheismateriaalina oleva muistio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä muistion tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.