Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti keskiviikkona 7.2.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa Enegia Market Servicesin asiakkuuspäällikkö Kari Kostamo esitteli sähkönhankintapalvelua.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.