Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 18.1.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu-​ ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta vuodelle 2017: yhteensä -​ 1.124 €.
 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 11.1.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu-​ ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2018: Puumalan yksikköhinta 26 €,​ ohjaustunteja 646,​ valtionosuus 57 % = 9.574 €.
 • Opetus-​ ja kultturiministeriön päätös opetus-​ ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018: Puumala
  -​ 356.137 €.

2. Pöytäkirjat ja otteet

 • Puumalan nuorisovaltuusto 12.1.2018
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen ky
  -​ valtuusto 11.1.2018
  -​ hallitus 18.1.2018 § 3: lastensuojelun sijaishuollon aikaiset palvelut kunnissa,​ kustannusvastuut sekä laskutus
  -​ hallitus 18.1.2018 § 11: kuntahinnasto
  -​ hallitus 5.2.2018
 • Vaalijalan kuntayhtymä,​ hallitus 17.1.2018
 • Itä-​Suomen poliisilaitos,​ neuvottelukunnan kokousmuistio 24.1.2018

3. Etelä-​Savon ELy-​keskus,​ 8.1.2018;​ lausuntopyyntö vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella. Kuulemisen aikataulu on 8.1.-​9.7.2018.

4. Etelä-​Savon ELY-​keskus 17.1.2018,​ päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistölle Kurenvarvas,​ noin 14,​2 hehtaaria,​ suojelukohde: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohde.

5. Suomen Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2018 -​ 2021.

6. Etelä-​Savon ELY-​keskus/TE-​palvelut,​ työllisyyskatsaus joulukuu 2017: Puumalan työvoima 894,​ työttömät työnhakijat 105 sekä työttömyysaste 11,​7 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.