Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

  • Hyvinvointilautakunta 19.11.2018
  • Tekninen lautakunta 27.11.2018
     

Viranhaltijapäätökset:

  • kunnanjohtaja ajalta 20.11. - 12.12.2018

 

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 12 Koulutustuki / Puumalan Tili- ja Kiinteistöpalvelu Ky, 03.12.2018
§ 13 Reitistöhankkeen seurantaryhmän nimeäminen, 07.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.