Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti perjantaina 7.12.2018.

Päätös

Kokous todettiin koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa yrittäjät Jaana Kuivalainen, Sanna Korhonen ja Paula Okkola esittelivät Matkailukauden pidentäminen Puumalassa -hanketta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.