Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 21.11.2018
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 22.11.2018
- Puumalan nuorisovaltuuston pöytäkirja 16.11 ja 30.11.2018.

2. Valtionosuudet
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2018 kansalaisopistojen vuoden 2019 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan määräämisestä: Puumalan opetustunnit 2 084, yksikköhinta on 84,65 €, Puumalan valtionosuuden laskennallinen peruste 176 411 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2018 liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna 2019: liikuntatoimen yksikköhinta on 12,00 € kunnan asukasta kohden, nuorisotyön yksikköhinta on 15,00 € kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

3. Kuntaliitto, yleiskirje 28.11.2018: vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019. 

4. Mikkelin Tilintarkastus Oy. Tilintarkastajan seloste 27.11.2018.

5. Aluehallintovirasto, 30.11.2018. Päätös kaapelin asentamisesta Lietveteen Hurissalon ja Rokansalon välille. Hakija: Elisa Oyj.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.