Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 S/S Wennon vuokrasopimus

PuuDno-2023-116

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on kunnanhallituksen (14.11.2005 §385, liite nro 112) päätöksellä vuokrannut S/S Wennon Puumalan Veneseura r.y.:lle. Vuokrasopimuksessa on sovittu mm. peruskorjauksista ja perusparannustöistä, vastuista vahinkotilanteissa, vakuuttamisesta sekä kunnan oikeuksista. Vuokrasopimusta on tarpeen päivittää.

Veneseura on vastannut aluksen liikennöinnistä ja saanut lipputulot. Vuokrasopimuksen mukaisesti Veneseura on vastannut aluksen normaalista ja yleisen tavan mukaisista kunnostustöistä ja kunta puolestaan peruskorjauksista. 

Liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa on muutamia vastuisiin liittyviä täsmennyksiä sekä kunnan oikeuksiin liittyviä muutoksia. Sopimusta on muutettu nykyiseen verraten niin, että Veneseura vastaa katsastuksen kustannuksista ja kunta vastaa telakoinnista. Lisäksi sopimusuonnokseen on lisätty, että peruskorjausta pienemmistä korjaustöistä ja niissä tarvittavista materiaaleista vastaa kunta (esim. maalit). Veneseura vastaa haloista.

Uuden sopimuksen mukaan kunta saisi aluksen käyttöön kolme kertaa kaudessa ilman erilliskuluja. Vuokrahintaan ei esitetä muutosta.

Liitteenä vuokrasopimusluonnos ja oheismateriaalina nykyinen sopimus. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan ja Puumalan Veneseura r.y:n välisen vuokrasopimuksen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esihenkilöt