Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2023

PuuDno-2023-114

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Talouden ja toiminnan seurantaa varten on laadittu raportit ajalta 1.1.-30.6.2023.

Alkuvuosi 2023 oli väestökehitykseltään poikkeuksellinen ajanjakso Puumalassa, sillä väestökehitys oli kasvava. Lapsia syntyi 5 ja muuttovoittoa oli 13 henkilön verran. Muuttovoitto kertyi pääosin maahanmuutosta. Työttömyysprosentti oli korkeimmillaan helmikuussa 8,7 % ja alimmillaan kesäkuussa 7,1 %. Kokonaisuudessaan työttömyysprosentti oli koko alkuvuoden Etelä-Savon alhaisimpia.   

Kunnan taloustilanne oli vuoden alkupuoliskolla hyvin ennakoidun mukainen. Kunnan toimintatuotot olivat noin 1 346 000 euroa, mikä on 60 % budjetoidusta. Tukia ja avustuksia kertyi yli 200 000 euroa, mikä on aktiivisen hanketoiminnan ja rahoitushaun ansiota.

Toimintamenot olivat 4 178 000 euroa, mikä on 50 % budjetista. Toimintamenoissa näkyy myös kesäkuussa maksetut lomarahat sekä työehtosopimusneuvotteluissa sovittu kertaerä henkilöstölle. Kertaerän vaikutus oli noin 38 000 euroa eikä se ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Henkilöstökulut ovat kunnan suurin erä ja sen toteuma pysyi hyvin budjetoidussa (50 %). Toimintakate oli yhteensä -2 832 000 euroa, mikä on 47 % budjetoidusta. Toteumavertailu edellisvuoteen ei ole tarkoituksenmukaista koko kunnan tasolla, sillä suurin palvelukokonaisuus eli sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta.

Verotulot ovat toteutuneet ennakoidusti ja kesäkuun loppuun mennessä verokertymä oli 52 % budjetoidusta. Erityisesti tammi- ja helmikuun kunnallisverokertymä oli poikkeuksellisen hyvä johtuen vuoden 2022 ”verohännistä”. Kunnallisveron tuotto vakiintui alkuvuoden jälkeen noin 240 000 euron kuukausitasolle. Loppuvuoden verotuottoa heinäkuusta alkaen tulee parantamaan kiinteistöverojen suuremmat tilityserät. Valtionosuuksien toteuma oli 702 000 euroa, mikä on 57 % budjetoidusta.

Vuosikatteeksi muodostui 781 000 euroa. Poistoja on kirjattu 400 000 euron edestä, mikä on 57 % budjetoidusta. Alkuvuoden toteuma näyttää kesäkuun loppuun mennessä 380 000 euroa ylijäämää.

Investointeja toteutettiin vuoden alkupuoliskolla 865 000 eurolla, mikä on 54 % budjetoidusta. Palvelukeskuksen toisen vaiheen urakka Rantakodissa saatiin päätökseen ja kolmas vaihe eli Koivuranta alkoi. Myyntituloissa näkyy Keskustie 10 -tontin myynti. Kivisalmen laituriprojekti saatettiin loppuun ja Pistohiekan venesatama valmistui. Näiden osalta investointitulot kirjautuvat, kun maksatushakemus on tehty ja hyväksytty. Veeranrannassa asfaltoitiin piha ja satamaan hankittiin istuskeluryhmiä.

Kunnan strategian toimenpiteiden sekä vastuualueiden toimintojen sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista on tarkemmin kuvattu liitteessä. Käyttötalouden toteumasta on myös erillinen liite.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee puolivuotisraportin ajalta 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.