Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vesa Koivula ja Keijo Montonen.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Koivula ja Keijo Montonen.