Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Lausuntopyyntö: Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivat 2024

PuuDno-2022-233

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa oheismateriaalina olevasta maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2024.

Kuntia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti maakuntahallituksen 21.8.2023 §:ssä 106 esittämään kuntien maksuosuuksien kolmen prosentin nostamiseen vuodelle 2024. Lopullinen toimintasuunnitelman sisältävä talousarvioesitys vuodelle 2024 valmistellaan palautteen perusteella maakuntavaltuuston joulukuun kokoukseen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.9.2023 osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Savon maakuntaliitolle talouden ja toiminnan suuntaviivoista 2024 seuraavan lausunnon:

Puumalan kunta hyväksyy 3 % korotuksen kuntien maksuosuuksiin, mikä Puumalan osalta tarkoittaa 1 204 euroa. EU-ohjelmakauden rahoituksen toteuttaminen on liiton tärkeä painopiste ja hallinnolla tulee olla riittävät resurssit, jotta tuki- ja maksatuspäätökset sujuvat ripeästi.

Maakuntaliiton tulee kuitenkin terävöittää edunvalvontaa koko maakunnan alueen asioiden esiinnostamiseksi. Puumalan Hätinvirran siltahanke tulee nostaa maakuntaliiton vaikuttamistyön kohteeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.