Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 LISÄPYKÄLÄ: Lausuntopyyntö: Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös (lisäpykälä)

PuuDno-2022-233

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta on päättänyt pyytää alueen kunnilta näkemyksiä oheistmateriaalina olevaan Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnokseen. 

Kannanotot pyydetään toimittamaan 30.9.3023 mennessä osoitteeseen kirjaamo@etelasavonha.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan laatimaan sekä antamaan Puumalan kunnan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.