Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Hallintopalvelujen sisäisen valvonnan raportti

PuuDno-2022-243

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen tarkkailun suunnitelma sekä hallintopalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2023 on laadittu sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti ja hyväksytty kunnanhallituksessa. Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluu myös koko kuntaa koskevan valvonnan toimeenpano.

Suunnitelmat ovat osittain salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle).

Liitteinä ovat hallintopalveluiden sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2023. Liitteet ovat salaisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sisäisen valvonnan raportit liitteiden mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.