Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 13.9.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Korhonen ja Olli Luukkonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.