Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2018-2020

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta vuosille 2018-2020. Kuntayhtymä pyytää suunnitelman lisäksi kunnilta näkemystä siitä, että olisiko niiden alueella tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai monipuolistamiseen.

Kehyssuunnitelma oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Puumalan kunta katsoo, että kehyssuunnitelman linjaukset ovat monilta osin oikeansuuntaisia. Puumalan kunta myös katsoo, että Vaalijalan palvelutoiminnan yhtiöittäminen on maakunta- ja sote-uudistus huomioiden perusteltua.

Puumalan kunnassa ei tällä hetkellä ole tarjolla Vaalijalan kuntayhtymän palveluja. Kunta katsoo kuitenkin myönteisenä kehityksen, jossa kuntayhtymän osaamista tuotaisiin jatkossa entistä vahvemmin myös Puumalan kaltaisille paikkakunnille, vaikka erillisten yksiköiden perustaminen ei olisikaan tarpeen. Kunta painottaa asiassa Vaalijalan ja ESSOTE:n yhteistyötä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.