Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 6.9.2017.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Kokouksen alussa ensimmäisenä asiana keskusteltiin valmisteilla olevasta ympäristötoimen yhteistyökuviosta RaJuSu-kuntien kanssa.


 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.