Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Pöytäkirjat:
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä: pöytäkirjaotteet 24.8.2017:
§ 168 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksun muutos,
§ 169 Alaikäisten asiakasmaksu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteispäivystyksessä.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä: hallitus 10.8.2017 ja 24.8.2017, valtuusto 18.8.2017.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 15.8.2017.

2. Etelä-Savon Ely-keskus/ TE-palvelut, työllisyyskatsaus heinäkuu 2017: Puumalan työvoima 894, työttömät työnhakijat 88 sekä työttömyysaste 9,8 %.

3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 23.8.2017, 01404/17/4104 koskien Puumalan Luonto ry:n valitusta Pistohiekan ranta-asemakaavan hyväksymistä. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Valittajan hallinto-oikeuteen saapunut valitus oli myöhässä.

4. Kansaneläkelaitos, 26.8.2017, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016. Korvauksen määrä yhteensä 20 138,30 €.

5. Liikenne- ja viestintäministeriö, 4.9.2017; Saaristoasiain neuvottelukunnan lausunto liikenne- ja viestintäministeriön esitysluonnoksesta maantielaiksi.


6. Maa- ja metsatalousministeriön kirje, 25.8.2017; Valtakunnallisen saaristo-ohjelman 2017 - 2019 hyödyntämisestä valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.