Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Puumalan kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025

PuuDno-2019-16

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2019-2025, mikä on sama aikajänne kuin kuntastrategiassa. Aiempi elinkeinopoliittinen ohjelma kattoi vuodet 2014-2018.

Elinvoimapoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä yrittäjien, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja elinkeinotyöryhmän kanssa. Ohjelman sisältöjä työstettiin joulukuussa kaikille avoimessa elinvoimaseminaarissa. Tämän jälkeen elinkeinotyöryhmä priorisoi ja jalosti tavoitteita seminaarin tulosten pohjalta. Tammikuussa valtuuston iltakoulu teki painotuksia ja evästi jatkovalmistelua. Helmikuussa ohjelmaluonnos palautettiin avoimelle foorumille keskusteltavaksi kuntalaisillassa.

Puumalan kunnan elinvoimapolitiikkaa toteutetaan toimialojen ja vastuualueiden rajat ylittävästi ja kehittäjäverkostoja aktiivisesti hyödyntäen. Toiminnan keskiössä on yrittäjä ja yrityksen tarpeet.

Elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 on liitteenä. Esitys ohjelmaan liitettävistä mittareista tuodaan hallituksen kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen elinvoimapoliittisen ohjelman vuosille 2019-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.