Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Otto-oikeus/teknisen lautakunnan ja viranhaltijan päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirja:

  • Tekninen lautakunta 24.1.2019

Virahaltijapäätökset:

  • Kunnanjohtaja ajalta 15.1.- 5.2.2019

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Elinkeinokehittäjän valinta, 30.01.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhalitus päättää, ettei kunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.