Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lausunnon antaminen laiturin rakentamisesta ja rannan pengertämisestä Puumalan Kotasaaressa

PuuDno-2020-251

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää (dnro ISAVI/5002/202) Puumalan kunnan lausuntoa hakemuksesta laiturin rakentamiseen ja rannan pengertämiseen Puumalan Kotasaaressa kiinteistön 623-412-9-1 edustalla. Suunitelman mukaan rantaa on tarkoitus pengertää n. 3 metriä kävelysiltaa ja traileriluiskaa varten. Täyttöalue rantaviivasta on 3 metriä. Kävelysillan pituus on 16 metriä ja leveys 1,5 metriä. Kävelysillan jatkeena olevan betoniponttonilaiturin pituus on 24 metriä ja leveys 3,15 metriä. Rakenteen kokonaispituus on siten noin 43 metriä ja kokonaispinta-ala noin 100 neliömetriä. Laiturin viereen sen eteläpuolelle rakennetaan veneenlaskuluiska.

Laituri rakennetaan Kotasaaren LV-asemakaava-alueelle Kietävälän osakaskunnan omistamaan vesialueeseen 623-412-8763, josta Hakijan osuuden suuruus on 0,008365 / 1,000000, ja sen rekisteröintipäivämäärä on 11.12.2003. Kietävälän osakaskunta ei vastusta hanketta.

Hakemuksen mukaan laituri tulee palvelemaan Kotasaaren eteläpäähän rakennettavaa loma-asuntoaluetta ja laiturihankkeesta ei aiheudu vahinkoa vesistön eri käyttömuodoille.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1832111

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.