Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnanvaltuuston kokouksien 16.11.2020  § 46  ja 14.12.2020 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2020-30

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 16.11.2020 § 46 ja 14.12.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

Valtuusto 16.11.2020

46 § Ryhälän osayleiskaavan muuttaminen
- tiedoksi: kaavoittaja/ Järvi-saimaan Palvelut Oy
- ote: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, muistutuksen jättäneet
- kuulutus: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu, sekä kunnan verkkosivut.
 

Valtuusto 14.12.2020

52 §  Matias Hildenin irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta
- merkittiin tiedoksi

53 §  Kunnanjohtajan viran julkistaminen haettavaksi
- kunnanhallituksen nimeämä valmisteluryhmä

54 §  Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023
- tiedoksi: tilintarkastaja, talouspalvelut, esimiehet

55 §  Puumala-rahaston perustaminen
-  tiedoksi: palvelujohtaja, talouspalvelut

56 §  Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma
- tiedoksi: yhtenäiskoulun rehtori, vapaa-aikasihteeri/nuorisovaltuusto, tekninen johtaja, kunnanjohtaja, hyvinvointilautakunnan pj., päiväkoti, seurakunta, MLL, Puumalan Viri, Puumalan Hiihtäjät, Puumalan 4h-yhdistys, Essote

57 §  Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut keväälle 2021
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, johtoryhmä, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, maaseutusihteeri, asiointipiste,  talouspalvelut

58 §  Hurissalon osayleiskaavan päivittäminen
- tiedoksi: kaavoittaja/ Järvi-saimaan Palvelut Oy
- ote: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, muistuksen jättäneet.
- kuulutus: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu, sekä kunnan verkkosivut. 

59 § KD valtuustoryhmä/Olavi Kietäväisen valtuustoaloite Puumala rahaston pääoman korottamisesta
- merkittiin tiedoksi. Aloite lähetetty kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

60 § Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Puumalaan
- merkittiin tiedoksi. Aloite lähetetty kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.