Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kunnanjohtajan virkavaali

PuuDno-2020-250

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 7.12.2020 § 165 kunnanjohtaja Matias Hildenille eron Puumalan kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.1.2021.

Kunnanjohtajan viran hakuilmoitus julkaistiin sanomalehdissä: Etelä-Saimaa, Helsingin Sanomat, Itä-Savo, Länsi-Savo sekä Puumala-lehti. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Saimaan, Itä-Savon, Länsi-Savon ja Kuntalehden digilehdissä. Ilmoitus oli myös työvoimahallinnon sivuilla, kunnan kotisivuilla. Viran hakuaika päättyi 29.12.2020 klo 15.00.

Kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmän, joka oikeutettiin päättämään hakuilmoituksesta ja -ajasta, viran mahdollisesta uudellen haettavaksi julistamisesta, haastattelemaan hakijat ja tekemään ehdotuksensa valittavasta henkilöstä. Valmisteluryhmä: Harri Kautonen, Keijo Montonen, Seija Ikonen, Antti Kasanen, Olli Luukkonen, Laura Pitkonen, Unto Pasanen, Erkki Luukkonen, Martti Laine ja Olavi Kietäväinen. Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Harri Kautonen ja sihteeriksi Annakaisa Arilahti.

Valtuusto päätti 14.12.2020 §:ssä 53, että kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

Varsinaisen hakuajan aikana virkaa haki 9 henkilöä ja yksi henkilö antoi suostumuksen Puumalan kunnanjohtajaksi.

Valmisteluryhmä päätti haastatella torstaina 7.1.2021 hakijoista viisi henkilöä.

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §.n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita kunnanjohtajaksi Niina Kuuvan. Mikäli Niina Kuuva ei ota kunnanjohtajan virkaa vastaan, varalle valitaan Marko Matalamäki.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.