Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Vaalijalan kuntayhtymä, yhtymäkokous 18.11.2020
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky/ympäristerveydenhuoltojaosto, 20.11.2020 § 23: ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma tammi-syyskuu 2020, § 25 ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2021, § 26 ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2021.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 3.12.2020, 7.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020 ja valtuusto 3.12.2020.
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, kuntayhtymähallitus, 15.12.2020 § 133: ympäristötervydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2021.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 16.12.2020.

2. Valtiovarainministeriö 25.11.2020, asettamispäätös henkilötunnuksen muuttamista koskevasta lainsäädäntöhakkeesta. Hanke on asetettu toimikaudeksi 25.11.2020-30.6.2021.

3.  Pertunmaan kunta, 18.12.2020; tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin aikataulun pidentäminen 31.1.2021 saakka. 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.