Keskusvaalilautakunta, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vaalitoimitsijoiden määrääminen eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2019-30

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.3.2004 § 97 päättänyt, että

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalon valtuustosali,
  2. ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä ennen vaalipäivää sekä
  3. ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivalien 2019 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Anne Heiskasen, Merja Kontisen, Mervi Hämäläisen, Erja Penttisen, Mari Lappalaisen, Leena Torvisen, Tuula Karhun ja Anne Kietäväisen.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi Anne Heiskasen ja varalle Mervi Hämäläisen.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivalien 2019 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Anne Heiskasen, Merja Kontisen, Mervi Hämäläisen, Erja Penttisen, Mari Lappalaisen, Leena Torvisen ja Tuula Karhun.
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi Anne Heiskasen ja varalle Mervi Hämäläisen.

Tiedoksi

Vaalitoimitsijoiksi määrätyt

Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.