Keskusvaalilautakunta, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juhani Valkonen ja Kari Puurtinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.