Keskusvaalilautakunta, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

PuuDno-2019-30

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestysasiakirjat on postitettava ulkomailta.

Kirjeäänestyksen vaalikuorten avaus, lippujen leimaaminen ja niiden sulkeminen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen tehdään keskusvaalilautakunnan toimesta tai valvonnassa. Keskusvaalilautakunta voi päättää, että sihteeri ja 3 muuta henkilöä suorittavat tehtävän tai tarkastaa itse kirjeäänestysasiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että se tarkastaa itse kirjeäänestysasiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.