Keskusvaalilautakunta, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Eduskuntavaaleista 2019 tiedottaminen

PuuDno-2019-30

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Virallisten kuulutusten lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloineen on hyvä julkaista myös kunnan internetsivuilla. Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastossa, kunnan palvelupisteessä ja muissa näkyvissä paikoissa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa eduskuntavaaleista 2019 liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla 13.3.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.