Keskusvaalilautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vaalitoimitsijoiden määrääminen presidentinvaalin 2018 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2017-230

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.3.2004 § 97 päättänyt, että

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalon valtuustosali,
  2. ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä ennen vaalipäivää sekä
  3. ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä presidentinvaalin 2018 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Anne Heiskasen, Mervi Hämäläisen, Erja Penttisen, Annakaisa Arilahden, Maiju Hallivuon ja Leena Torvisen.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä presidentinvaalin 2018 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi Anne Heiskasen ja varalle Maiju Hallivuon.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalitoimitsijoiksi määrätyt

Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.