Keskusvaalilautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai jos se ei ole mahdollista, erikseen sovittavana ajankohtana.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Valkonen ja Kari Puurtinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.