Keskusvaalilautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Keskusvaalilautakunnan kokousajat presidentinvaalissa 2018

PuuDno-2017-230

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa seuraavina kokousajankohtina:

perjantai 19.1.2018 klo 16
tiistai 23.1.2018 klo 16
perjantai 26.1.2018 klo 19
sunnuntai 28.1.2018 klo 19.45

 

Sekä mahdollista toista vaalia varten

perjantai 2.2.2018 klo 16
tiistai 6.2.2018 klo 16
perjantai 9.2.2018 klo 19
sunnuntai 11.2.2018 klo 19.45

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Ei saa hakea erikseen muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.