Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vaalipäivän äänestystulos

PuuDno-2017-230

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta kokoaa äänestysalueittain vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 20.45 mennessä ja vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.00 mennessä.

Keskusvaalilautakunta tallentaa tuloslaskentajärjestelmään ennakkoon äänestäneiden lukumäärän klo 21.00 mennessä ja vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää todeta vaalipäivän äänestäjien määrän ja äänestystuloksen sekä tallentaa ne tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta kokosi äänestysalueittain vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän ja äänestyksen alustavan tuloksen liitteiden mukaisesti ja tallensi tiedot tuloslaskentajärjestelmään.